Přihláška na ERPET Fotbalový Kemp

Pořádá Motivace z.s.

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných Motivace z.s., souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte, na webových stránkách. Rovněž souhlasím s využim obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) v rámci propagace Fotbalového kempu v Erpetu.